.section-breadcrumbs { background: #9E0000;}

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

CPPPiDNCentrum Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 przy ul. B. Chrobrego 13 w Legnicy, 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 przy ul. Witelona 8 oraz ul. Chrobrego 13 w Legnicy.

 

 

Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy jest zespołem placówek oświatowych. Są to placówki udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Centrum udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym logopedycznej - związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci oraz młodzieży. Prowadzi także doradztwo edukacyjno-zawodowe i świadczy pomoc uczniom w wyborze kierunku kształcenia. Doradcy zawodowi oferują wsparcie w zakresie wyboru szkoły i zawodu za pomocą badań predyspozycji zawodowych, poradnictwo dla niezdecydowanych do wyboru ścieżki edukacyjnej, wsparcie dla uczniów przewlekle chorych dotyczące przeciwskazań zawodowych oraz ustalenia drogi edukacyjnej, indywidulane plany rozwoju dla uczniów zdolnych oraz konsultacje wspierające doradztwo całożyciowe.