Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

LSSE S.A. Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Legnicy

Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy

film o uczelni

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Głogowie.