Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

LSSE S.A. Dolnośląski Klaster Edukacyjny

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Legnicy

Cech Rzemiosł Różnych w Legnicy

film o uczelni

film o uczelni

eures

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

KGHM

KGHM