.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica

sms LegnicaLiceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego „Miedź Legnica"
ul. Radosna 17 (segment D i E)
59 - 220 Legnica
tel. 76 720 82 32
e-mail: szkola@miedzlegnica.eu
dyrektor szkoły: mgr Monika Gagaczowska - Panek

FACEBOOK

 

 

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Miedź Legnica jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

Szkoła powstała w 2014 roku i od tego czasu realizuje program kształcenia ogólnego i sportowego w klasach o profilu piłka nożna chłopców. Kształcenie sportowe obejmuje minimum 16 godzin szkolnych zajęć sportowych.

Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej LO jest:

  • ukończenie szkoły podstawowej, 
  • pozytywnie zdany test sprawnościowy, 
  • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do uczęszczania do tego typu szkoły.

Szkoła jest projektem klubu piłkarskiego Miedź Legnica. Projekt opiera się na wzorcowym modelu integracji procesu treningowego w szkole i klubie. Umożliwia jednoczesne realizowanie zadań ogólnych, postawionych zawodnikom na danym etapie kształcenia oraz budowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla każdego z nich. Nad edukacją uczniów czuwa wykwalifikowana i doświadczona kadra dydaktyczna, sportowa oraz psychologiczno-pedagogiczna.

Uczniowie mają zapewnione wsparcie klubowego dietetyka i fizjoterapeuty. Szkoła zapewnia uczniom bursę wraz z wyżywieniem oraz transport szkolnymi autobusami. Uczniowie są wyposażani przez szkołę w sprzęt treningowy.

Wszystkie sale lekcyjne są wyposażone w nowoczesne monitory interaktywne, a pracownia komputerowa w nowoczesny sprzęt komputerowy. Szkoła dysponuje również bogatym zasobem innych pomocy dydaktycznych.

Przedmioty kształcone w zakresie rozszerzonym to:

  • język angielski, 
  • geografia, 
  • biologia.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe i wyrównawcze zgodnie z potrzebami uczniów. Osiągamy wysokie wyniki egzaminów dojrzałości z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Absolwenci szkoły mogą ubiegać się o przyjęcie na wszystkie kierunki studiów wyższych.

sms Legnicasms Legnicasms Legnicasms Legnicasms Legnica