.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich

Zespół Szkół Integracyjnych
Zespół Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich -
Liceum Ogólnokształcące Integracyjne w Legnicy
ul. Wierzyńskiego 1, 59-220 Legnica

 

 

 

PREZENTACJA SZKOŁY

 

ATUTY LO INTEGRACYJNEGO W LEGNICY:

 •  nauka w 20 osobowej klasie;
 • możliwość wszechstronnego rozwoju i realizacji własnych pasji;
 • wykształcona i twórcza kadra;
 • integracyjny charakter szkoły;
 • nowoczesna baza dydaktyczna;
 • najnowocześniejszy obiekt sportowy w mieście;
 • bezpieczna i przyjazna atmosfera.

 

MOCNE STRONY LOI LEGNICA:


 • Indywidualizacja nauczania - dostosowanie celów, metod, form organizacyjnych oraz zadań do indywidualnych możliwości, zainteresowań i potrzeb poznawczych uczniów.
 • Podmiotowość uczniów - kształtowanie tożsamości uczniów, ich samoświadomości, zdolności do rozwoju i samorozwoju swojego potencjału oraz odpowiedzialności za siebie i innych ludzi.
 • Stosowanie oceniania kształtującego - promującego różnorodność indywidualnych osiągnięć oraz postępów ucznia w toku procesu nauczania - uczenia się.
 • Doradztwo zawodowe - ukierunkowane działania mające na celu dokonanie świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia oraz zawodu przez uczniów liceum.