.section-breadcrumbs { background: #9E0000;}

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

 

DWUPDolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
- Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
-Wydział EURES
Plac Wolności 4
59-220 Legnica
budynek C Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy

 

www.ciipkz.dwup.pl

FACEBOOK

 

 

 

„Zostań autorem swojej kariery zawodowej z doradcą Centrum Kariery DWUP w Legnicy"

Kliknij tutaj i otwórz link do podcastu prezentującego Centrum Kariery DWUP w Legnicy

DWUP

ODKRYJ „KOMPETENCJE NA START"

Korzyści:

 

  • Weźmiesz udział w badaniu standaryzowanym testem pn. „Narzędzie do Badania Kompetencji NBK". Otrzymasz informację w postaci raportu na temat poziomu Twoich kluczowych kompetencji, wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku pracy wybranym przez Ciebie lub zgodnym z Twoim wyuczonym zawodem;
  • Dodatkowo otrzymasz potwierdzenie wydane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej o posiadaniu kluczowych kompetencji na poziomie niezbędnym do wykonywania pracy na tych stanowiskach pracy.

 

 

 

 

 

 

DWUPDWUP

Gdzie nas znajdziesz?

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy

ul. Plac Wolności 4 pokój 210, 213 i 214 (II piętro - budynek C Inkubatora Przedsiębiorczości w Legnicy)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z doradcami

Ewa Gładysz - doradca zawodowy - ewa.gladysz@dwup.pl , telefon 76 850 34 06

Renata Walz - doradca zawodowy - renata.walz@dwup.pl , telefon 76 850 34 07

Robert Janicki - doradca zawodowy - robert.janicki@dwup.pl , telefon 76 850 34 08

Zbigniew Tracz - doradca zawodowy psycholog - zbigniew.tracz@dwup.pl , telefon 76 850 34 09