.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego

II Liceum OgólnokształcąceII Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

ul. Zielona 17
59-220 Legnica
tel. 76-862-52-88

www.2lo.legnica.eu

FACEBOOK

INSTAGRAM

Dyrektor szkoły: mgr Anna Górska
Wicedyrektor szkoły: mgr Magdalena Wodała-Turkiewicz

 

 

WITAMY W DWÓJCE

   II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy jest placówką oświatową, której przyznano zaszczytny tytuł "Srebrnej Szkoły 2023" w rankingu miesięcznika "Perspektywy". Na sukces ten złożyły się wysokie wyniki maturalne oraz osiągnięcia naukowe młodzieży.
   Warto podkreślić, że uczniowie II LO należą do grona Stypendystów Dolnośląskiego Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk".

  Wspieranie szczególnie utalentowanych licealistów zostało nagrodzone przyznaniem tytułu "Szkoła Odkrywców Talentów". Misja ta jest realizowana na różnych poziomach,
a potwierdzeniem tego jest współpraca z uczelniami wyższymi.

W Instytucie Chemii we Wrocławiu regularnie odbywają się zajęcia laboratoryjne dla klas realizujących chemię na poziomie rozszerzonym, zaś w Instytucie Antropologii uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach antropogenezy i anatomii człowieka.

Wieloletnia współpraca z Politechniką Wrocławską w ramach "Studium Talent" owocuje wieloma certyfikatami z matematyki i fizyki.

  Naukową inspiracją dla uczniów jest także corocznie organizowany w murach liceum Dolnośląski Festiwal Nauki. Dodatkowym wsparciem dla naszej młodzieży są obozy językowe, matematyczne, biologiczne czy humanistyczne prowadzone przez nauczycieli II LO. W tradycję szkoły wpisuje się również organizowana akcja informacyjno- edukacyjna #KOMÓRKOMANIA, połączona z rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego i komórek macierzystych. Potwierdzeniem tych działań jest przyznany certyfikat fundacji DKMS.

   Utalentowana lingwistycznie młodzież ma szanse rozwijać swoje zdolności dzięki różnorodnym propozycjom i projektom realizowanym w ramach współpracy ze szkołami z Niemiec (Wilhelm Dörpfeld Gymnasium Wuppertal) i Francji. Istotne korzyści językowe przynoszą zarówno wymiany międzynarodowe, jak i zajęcia przygotowujące uczniów do prestiżowego certyfikatu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom Stufe I/II. Zastosowaniu znajomości języka niemieckiego w praktyce sprzyjają także wizyty młodzieżowych wolontariuszy z Niemiec, którzy w czasie zajęć lekcyjnych pełnią rolę asystentów nauczycieli germanistów.

   Uczniowie II LO mają możliwość podejmowania różnych działań w ramach funkcjonujących w naszej szkole kół i agend, takich jak: UNESCO, AMNESTY INTERNATIONAL, TPD, CARITAS czy Klub Miłośników Zwierząt. Młodzi artyści realizują swoje twórcze pasje w ramach zajęć chóru "Cantus" i szkolnej gazetki "Tuba". Licealiści mogą rozwijać kreatywność i talenty organizacyjne oraz umiejętności społeczne, angażując się w prace prężnie działającego Samorządu Uczniowskiego.
   Wiele inicjatyw uczniowskich owocuje licznymi akcjami charytatywnymi. Jest to niezwykle ważny element pracy wychowawczej w II LO. Warto zaznaczyć także, że społeczność naszej szkoły aktywnie uczestniczy w realizacji ogólnopolskich i lokalnych projektów. Dzięki różnorodnym propozycjom kierowanym do uczniów, II LO jest szkołą, w której każdy młody człowiek poważnie myślący o swojej edukacji i rozwoju osobistym znajdzie dla siebie miejsce.

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
21 MARCA 2023R.
W GODZINACH 9.00-16.00