.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
IM. HENRYKA POBOŻNEGO W LEGNICY
ul. Złotoryjska 144
59-220 Legnica

 

 

 

 

 


Szkoła będzie kształcić w następujących zawodach:

TECHNIKUM NR 3:

1A - technik mechanik (16 miejsc)
1 H - technik przemysłu metalurgicznego (16 miejsc)
1C - technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej (32 miejsca)
1 E - technik reklamy (16 miejsc)
1B - technik spedytor (32 miejsca)
1 K - technik transportu kolejowego (32 miejsca)
1 P - technik pojazdów kolejowych ( 16 miejsc)

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

1F - ślusarz ( 16 miejsc)
1M - automatyk (8 miejsc)
1I - mechanik pojazdów kolejowych ( 8 miejsc)


 

Zapraszamy do obejrzenia materiałów promocyjnych Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im.Henryka Pobożnego w Legnicy