.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy
ul. Radosna 17
59-220 LegnicaNr tel.: 600 95 85 65, +48 76 723 32 42
e-mail: anna.wolniewicz@dpfa-europrymus.pl 
liceum.legnica@dpfa-europrymus.pl
www.szkoly-tecza.pl/europejskie-liceum-legnica
Nazwisko i imię dyrektora szkoły:  mgr Anna Wolniewicz

 

 

 

 

 

 

Europejskie Liceum Ogólnokształcące

Organ prowadzący: DPFA Europrymus Sp. z o. o.,

ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec,

Katarzyna Hübner
Tel.: +48 75 72 10 470
Tel. kom.: +48 698 617 538

 

 

 

 

Organ kooperujący: Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o
ul. Gottlieba Daimlera 5, 59-400 Jawor Polska
Osoba odpowiedzialna za projekt:
Marlena Biadała-Domino
Executive Assistant to CEO
Tel.: +48 735 909 679
Email: marlena.biadala-domino@daimler.com

 

 

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy pod patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o.

 


Opis Szkoły:

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy, którego organem prowadzącym jest DPFA Europrymus Sp. z o. o. powstało pod patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o w Jaworze. Skutecznie wesprzemy Cię w realizacji Twoich życiowych planów, ambicji i marzeń, a przede wszystkim przygotujemy Cię do podjęcia wymarzonych studiów w Polsce lub zagranicą.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Legnicy to szkoła z przyszłością, w której wysoki poziom kształcenia i najwyższy poziom opieki pedagogicznej jest naszym priorytetem. Znakomicie przygotowani nauczyciele, dla których praca z młodzieżą jest pasją i przyjemnością, są gwarantem najwyższych standardów nauczania.

Europejskie Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy to miejsce, w którym nasi uczniowie będą mogli efektywnie przygotowywać się do matury i wzorowo zdać ten ważny egzamin, który jest przepustką na wymarzone studia. Wychodząc na przeciw oczekiwań runku pracy pragniemy zaopatrzyć naszych absolwentów nie tylko w wiedzę merytoryczną, ale również w umiejętności przyszłości, takie jak współdziałanie, myślenie logiczne i krytyczne, negocjowanie, komunikowanie się, programowanie oraz kreatywność.

Dlaczego My?

- wysoki standard nauczania języka angielskiego i niemieckiego - zakończony certyfikatem;
- wykorzystanie najnowszych technologii w edukacji;
- szeroki zakres zajęć dodatkowych;
- mikropraktyki u partnerów kooperujących.

Dodatkowe atuty:

• nauka przez działanie
• skuteczne przygotowywanie do matury i wymarzonych studiów,
• wspieranie uczniów w rozwijaniu ich indywidualności,
• troska o dobre warunki edukacji,
• motywowanie do rozwijania talentów i zainteresowań uczniów,
• współpraca z innymi szkołami w kraju i za granicą.

Co oferujemy?:
Przygotowaliśmy bogaty program nauczania, który skupia się na nabywaniu przez naszych uczniów szerokiego wachlarza kompetencji w tym społecznych oraz językowych. W tym celu proponujemy naszym uczniom wybór jednego z czterech profilów kształcenia: pedagogiczno - psychologiczny, biologiczno - sportowy, humanistyczno - prawny, politechniczny.
Patron Europejskiego Liceum w Legnicy - Mercedes-Benz Manufacturing Poland jako wiodący producent z branży automotive, umożliwia również uczniom naszej Szkoły odbywanie praktyk w fabryce MBMPL oraz organizuje prelekcje.


PROFIL PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNY (przedmioty rozszerzone język polski, biologia, język angielski/wos)

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom młodych ludzi tematyką społeczną, pracą z ludźmi proponujemy naukę na profilu pedagogiczno-psychologicznym. Uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia nauk społecznych takich jak psychologia , pedagogika, socjologia. Zdobytą wiedzę będą mogli wykorzystać mi.in w placówkach oświatowo- wychowawczych.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych w przyszłości takimi zawodami jak : psycholog, pedagog, wychowawca domu dziecka, ośrodka pomocy społecznej, doradca zawodowy, terapeuta, filolog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarz, dziennikarz, politolog itp.

Uczniowie tego profilu będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz brać udział w wykładach prowadzonych przez pracowników szkół wyższych. Będą też odwiedzać różnorodne ośrodki edukacyjne, domy dziecka, przedszkola, szkoły podstawowe oraz uczestniczyć w rozprawach sądowych. Zapewniamy uczniom Trening umiejętności społecznych lub Trening Wystąpień publicznych prowadzonych przez specjalistów.

Istotnym elementem są przedmioty uzupełniające , takie jak - podstawy psychologii, psychologia ogólna i psychologia społeczna


PROFIL BIOLOGICZNO - SPORTOWY (przedmioty rozszerzone biologia, chemia, wychowanie fizyczne)

Kierunek kształcenia dla osób , które planują podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego zarówno na kierunku Fizjoterapia, Turystyka i Sport oraz Wychowanie Fizyczne. Na profil biologiczno- sportowy zapraszamy również tych uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość ze studiami medycznymi, farmacją, weterynarią, fizjoterapią, kosmetologią, ratownictwem medycznym, biotechnologią i naukami pokrewnymi. Przedmioty rozszerzane, czyli biologia i chemia, pozwolą zdobyć szeroką wiedzę przyrodniczą. Obszerne i ciekawe treści programowe są realizowane również podczas zajęć z podziałem na grupy.

Uczeń podczas nauki na tym profilu poznaje podstawy wiedzy z anatomii, fizjologii, odnowy biologicznej, treningu motorycznego oraz wzbogaca umiejętności techniczne ze wszystkich dyscyplin.

Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową do której należy zaliczyć : halę sportową, siłownie, salkę z rowerami spinningowymi, boisko z nawierzchnia tartanową, bieżnię, skocznię do skoku w dal. Uczniowie również będą korzystali z sauny , kriokomry i odbywali zajęcia na basenie -doskonalące technikę pływania a dla nieumiejących pływać naukę pływania od podstaw.

W tygodniowym planie nauczania są trzy godziny wychowania fizycznego oraz 4 godziny zajęć sportowych (teoretyczno- praktycznych)


PROFIL HUMANISTYCZNO - PRAWNY (przedmioty rozszerzone historia , wos, język angielski)

Program skierowany do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez :

-uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Prawa i Administracji, Dziennikarstwa oraz Polonistyki
-udział w rozprawach sądowych, -warsztaty dziennikarskie i prawnicze, -uczestnictwo w spektaklach teatralnych, filmowych i wystawach
-redagowanie gazetki szkolnej, -wizyty w radiu oraz wydawnictwach prasowych
Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące
kierunki studiów : filologia, historia, prawo, administracja, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i stosunki
międzynarodowe.


PROFIL POLITECHNICZNY (przedmioty rozszerzone matematyka ,fizyka, język angielski)

Adresowany do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Nauka na tym profilu przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzanym z matematyki, fizyki oraz podjęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych, uniwersytetach i kierunkach inżynierskich. Oprócz lekcji z przedmiotów rozszerzonych proponujemy udział w wykładach , warsztatach i pokazach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Klasa objęta patronatem MERCEDES-BENZ Manufacturing Poland. W ramach współpracy przewidziane są wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie- uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy to miejsce, w którym młodzi ludzie będą mogli efektywnie przygotowywać się do matury i wzorowo zdać ten ważny egzamin, który jest przepustką na wymarzone studia. Indywidualne podejście do każdego ucznia pozwoli ze spokojem patrzeć w przyszłość. Naszym celem jest „ szkoła bez korepetycji" - Uczeń dzięki małym grupom wszystkiego uczy się na zajęciach.


Doświadczenie:

DPFA Europrymus Sp. z o.o. należy do grupy firm DPFA Akademiegruppe i oferuje współpracę w kształceniu dzieci i młodzieży oraz doskonaleniu i dokształcaniu dorosłych w Polsce. Od 2005 roku korzystamy z doświadczenia współpracowników DPFA Akademiegruppe w Niemczech.

Spółka jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Tęcza w Zgorzelcu, w skład którego wchodzą:
- Niepubliczne Przedszkole „Tęcza" w Zgorzelcu
- Szkoła Podstawowa „Tęcza"
- Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu

Absolwenci naszych szkół na każdym poziomie nauczania doskonale radzą sobie z kolejnymi wyzwaniami edukacyjnymi, wyposażeni w niezbędne dla rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego cechy, takie jak otwartość, kreatywność, obowiązkowość, czy odwaga.

Są także bardzo dobrze przygotowani językowo, ponieważ szkoła stawia od lat na kształcenie w dwóch językach nowożytnych, a także daje możliwość zdobycia certyfikatów językowych, co jest umiejętnością niezwykle pożądaną w edukacyjnym portfolio każdego młodego człowieka.


Serdecznie zapraszamy!