.section-breadcrumbs { background: #1F5C00;}

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 

 

ul. Sejmowa 5C
59-220 Legnica
Sekretariat - pok. 132
telefony:
+48 76 723 29 12,
+48 76 723 29 13

Akademickie Liceum Ogólnokształcące to szkoła wyjątkowa, która swoją siedzibę ma w nowoczesnym kampusie uczelni wyższej, z którą ściśle współpracuje czyli Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przy ul. Sejmowej 5. Dlatego też ALO daje swoim uczniom możliwość realizowania części zajęć wspólnie ze studentami - mogą oni uczestniczyć w wykładach i ćwiczeniach oraz uroczystościach akademickich Uczelni. Ścisła współpraca z największa uczelnią tego typu w kraju daje naszym uczniom możliwość korzystania z zasobów biblioteki, wszystkich czytelni naukowych, nowoczesnych laboratoriów: chemicznego, fizycznego oraz multimedialnych pracowni językowych.


ALO stanowi odpowiedź na poszukiwania przez rodziców i uczniów szkoły, która pomogłaby młodzieży odnaleźć pozytywną motywację do nauki; szkoły, która dba o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości ucznia przy zachowaniu czytelnego systemu wymagań i konsekwentnego egzekwowania obowiązków. W ALO uczniowie mają możliwość realizacji przedmiotów na rozszerzonym poziomie, pod opieką doświadczonych nauczycieli.


ALO w Legnicy to szkoła, w której wysoki poziom nauczania idzie w parze z wyjątkową, rodzinną atmosferą. Proces nauczania i wychowania nastawiony jest na indywidualizację w podejściu do uczniów. Naszym najlepszym uczniom i sportowcom oferujemy atrakcyjny system stypendialny.

Wysokie wyniki egzaminów maturalnych skutkują wysokimi notami w Ogólnopolskim Rankingu Liceów „Perspektywy". Co roku ALO plasuje się na podium szkół legnickich tego rankingu.

 

Zapraszamy do nas chętnych absolwentów szkół podstawowych do klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego o profilach:

 

  • humanistyczno-lingwistycznym
  • matematycznym
  • biologiczno-chemicznym
  • artystycznym
  • akademickim
Wybrany profil realizujemy w małych grupach.
Trochę więcej o Nas...

Podmiotem Szkoły jest uczeń a liczebność klas pozwala nam na indywidualne jego traktowanie. Nauczyciel może więc zadbać o wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości każdego z nich. Priorytetem naszej szkoły jest edukacja językowa. Trzy języki obce - w tym dwa w rozszerzeniu - uzupełniły zajęcia z języka japońskiego. Od "pierwszego dzwonka", w celu wyrównywania szans edukacyjnych, ALO oferuje także bogaty wachlarz bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, pozwalających na rozwijanie zainteresowań i umiejętności - nie tylko uczniom wybitnym, ale również tym, którzy potrzebują więcej czasu na przyswojenie wiedzy. Właśnie dlatego w ofercie Szkoły jest trening intelektualny, zapewniający uczniom poprawę koncentracji, podniesienie poziomu kreatywności, zachęcenie do poszukiwania twórczych rozwiązań oraz wykorzystanie technik zapamiętywania w celu lepszego wykorzystywania własnych zasobów pamięciowych. Wśród zajęć dodatkowych znaleźć można warsztaty lingwistyczne (np. z translatoryki), medialno-teatralne, fizyczno-chemiczne, matematyczne, biologiczne oraz z zakresu historii sztuki. Wspierając plastyczne zainteresowania uczniów, w ofercie dydaktycznej ALO znajdują się warsztaty artystyczne (gł. dla zainteresowanych malarstwem, rysunkiem, rzeźbą, fotografią i filmem) oraz działa koło plastyczne. Współpracujemy z wieloma instytucjami, m.in. z legnickim Teatrem im. H. Modrzejewskiej, z Lions Club oddział Legnica, z Galerią Sztuki oraz - dzięki zaangażowaniu naszych wolontariuszy - ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.

Aby wspierać naszych uczniów ALO zapewnia każdemu uczniowi komplet podręczników oraz bezpłatnie korzystanie z siłowni, sali fitness, lodowiska.

ALO to przede wszystkim szkoła odkrywców i eksploratorów. Wsparciem edukacji i pasji poznawczej uczniów są liczne wycieczki, wyprawy i podróże edukacyjne - te krajowe i zagraniczne. Poznajemy świat i jego składowe - kulturę, przyrodę i geografię podróżując do Włoch, Francji, Niemiec, Hiszpanii i Grecji. Poznajemy polską przeszłość kresową na Ukrainie, źródła naszej kultury „u Kochanowskiego" w Czarnolesie, „u Reja" w Nagłowicach i w Ciekotach „u Żeromskiego", za Kopernikiem wkraczamy w świat astronomii w Toruniu. Tożsamość kulturową budujemy eksplorując Dolny Śląsk - poznajemy Wrocław - jego zabytki, muzea i instytucje kultury (teatry). Prowadzimy zajęcia z ogrodzie zoologicznym, botanicznym i japońskim. Swoją wiedze o człowieku i jego środowisku pogłębiamy w Muzeum antropologicznym, przyrodniczym i w Hydropolis. Skomplikowane dzieje tej części Europy poznajemy podróżując do pereł baroku (Jawor, Świdnica, Legnickie Pole, Krzeszów). To dla nas istotny element edukacji realizowanej poza murami szkoły i wspierania zainteresowań młodych ludzi. Te „edukacyjne wyprawy" stanowią doskonałe uzupełnienie edukacji szkolnej, zapewniając jednocześnie wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju, niezapomniane chwile „bycia razem".

Atmosfera zaufania i przyjaźni przy jednoczesnym zachowaniu czytelnego systemu wymagań są podstawą systemu wartości ALO. Wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli panuje przekonanie, że właśnie ze względu na przyjazną atmosferę oraz indywidualne podejście do ucznia Akademickie Liceum Ogólnokształcące to jedyna taka szkoła w regionie. Tu każdy czuje się jak u siebie.

WARTO ZOBACZYĆ

Konkurs plastyczny „Koty"