.section-breadcrumbs { background: #9E0000;}

Biuro Karier Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

 

 

 

Stwarzamy możliwości zdobywania i doskonalenia umiejętności, których wymagają pracodawcy. Ponieważ miękkie kompetencje dają twarde konsekwencje. Naszym celem jest uświadomienie studentom, że to ich własny wysiłek, kreatywność i gotowość podejmowania odpowiedzialności za własną karierę jest czynnikiem niezbędnym do osiągania sukcesów. Naszym zadaniem jest stwarzać sprzyjające warunki i inspirować do samorozwoju.

Realizujemy warsztaty i szkolenia z zakresu:

 • efektywnej komunikacji interpersonalnej,
 • skutecznej autoprezentacji,
 • psychologii zachowań,
 • wystąpień publicznych,
 • savoir vivre,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • zarządzania czasem,
 • projektowania i realizacji celów,
 • motywacji,
 • zarządzania stresem,
 • racjonalnej terapii zachowań,
 • technik manipulacji,
 • 7 nawyków skutecznego działania,
 • przygotowania do aktywnego poszukiwania pracy,
 • adaptacji w nowym miejscu pracy,
Oferujemy konsultacje z doradcą zawodowym podczas, których pomagamy określić predyspozycje zawodowe i zaplanować karierę zawodową.

 

Łączymy studentów i absolwentów z pracodawcami:

 

 • spotkania panelowe,
 • prezentacje pracodawców,
 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości,
 • Ogólnopolski Tydzień Kariery,
 • oferty pracy, staży.

 

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować"

J.W. Goethe
Zapraszamy,

Zespół Biura Karier